روغن

روغن خردل

خردل گیاهی یک ساله است که کرکهایی خشن و گلهایی زرد رنگ دارد. ارتفاع این گیاه به 20 تا 60 سانتی متر می رسد. از ترکیب دانه های کوبیده خردل سفید، سرکه، نمک، روغن زیتون و فلفل، سس پرطرفدار خردل به دست می آید. از دانه های این گیاه...


دسته بندی: دانستنینظرات: 0