روغن آفتابگردان

از دانه های خوشرنگ گیاه آفتابگردان، روغنی با خواص شگفت انگیز بدست می آید. از گذشته های دور این روغن به عنوان یکی از سالمترین روغن‌ها،  برای مصارف خوراکی استفاده می‌شده است. روغن آفتابگردان به دلیل داشتن اسیدهای چرب اشباع برای کاهش کلسترول مناسب است. از دیگر خواص روغن آفتابگران...