روغن آلوئه ورا

روغن آلوئه ورا به طور مستقیم از گیاه آلوئه ورا استخراج نمی شود. این روغن از مخلوط کردن ژل طبیعی آلوئه ورا با یک روغن حامل به دست می آید. تعدادی از روغن های ضروری قابلیت نفوذ به لایه های زیرین پوست را ندارند. برای رفع این مشکل میتوان این...