روغن آمُله

روغن آمُله  از میوه آمُله  یا انگور فرنگی هندی استخراج می شود. میوه آمُله  که با نام های آملا یا املج نیز شناخته می شود، بومی هند و خاورمیانه می باشد. این درخت در نواحی از سیستان و بلوچستان نیز رشد می کند. آمُله  از لحاظ ظاهری شبیه آلو می...