روغن اسطوخودوس

روغن اسطوخودوس از گلهای گیاه آرامش بخش اسطوخودوس استخراج می شود. اسطوخودوس با نام علمی Lavandula angustifolia در طب سنتی برای درمان بیماری های بسیاری استفاده می شود.  گیاه اسطوخودوس به خاصیت آرامش بخش خود مشهور است و از قرنها پیش برای درمان بیخوابی، از بین بردن تنش عصبی، از...