روغن بادام تلخ و شیرین

دانه های درخت بادام حاوی روغنی غنی هستند که به صورت گسترده در حوزه های غذایی و سلامت استفاده می شود. بادام در دو نوع تلخ و شیرین وجود دارد. بادام شیرین یکی از آجیل‌های پرطرفدار محسوب میشود; اما بادام تلخ حاوی اسیدهیدروسیانیک است که در بدن به سیانید تبدیل...