روغن بادام زمینی

روغن بادام زمینی با نام روغن آراچی یا روغن زیرزمینی نیز شناخته می شود. این روغن از دانه های خوشمزه بادام زمینی استخراج می شود. بادام زمینی که اغلب به عنوان یک آجیل شناخته می شود، به خانواده نخود تعلق دارد. این گیاه بومی برزیل است  و در آب و...