روغن تخم کتان

روغن تخم کتان از بذر دانه های کتان استخراج می شود. کتان گیاهی یک ساله است که از سالیان گذشته در مناطق مدیترانه کشت می‌شده است. کتان با نام (بزرگ) به معنای "مفیدترین" نیز شناخته می شود. گل‌های این گیاه دارای رنگ های متفاوتی از جمله صورتی، زرد، قرمز، آبی،...