روغن جوانه گندم

گندم گیاهی یک ساله است که از گذشته های دور برای تهیه غذا توسط انسان کشت میشده است. این گیاه ابتدا در دره نیل برای تهیه پارچه پرورش داده میشده است. و از سالیان بعد در ابعاد گسترده برای مصرف غذایی کاشته میشد. علاوه بر ارزش غذایی بالا، این گیاه...