روغن درخت چای

روغن درخت چای از برگهای درخت ملالوکا استخراج می شود. این درخت بومی استرالیا می باشد و از قرن ها پیش بومیان استرالیا با له کردن برگهای این درخت روغن آن را استخراج میکردند. از این روغن برای درمان سرماخوردگی و زخم ها استفاده فراوان می شده است. امروزه میتوان...