روغن دم اسب

روغن دم اسب از گیاه دم اسبی که قدمتی 270 میلیون ساله دارد، به دست می آید. این گیاه در چین و اروپا به عنوان گیاه دارویی در درمان بیماری هایی نظیر التیام تاندون، رفع خون ریزی بینی، رفع گلو درد و ورم گلو و ... استفاده می شده است....