روغن رازیانه

روغن رازیانه از دانه های گیاه رایانه استخراج می شود. تمام قسمت های گیاه رازیانه خوراکی است و مصرف دارویی دارد. این گیاه در درمان بیماری های زیادی مثل تنظیم فشار خون یا افزایش شیر مادران استفاده می شود. روغن رازیانه نیز دارای خواص گیاه رازیانه می باشد و حاوی...