روغن رزماری

از قرنها پیش در مناطق مدیترانه‌ای از گیاه رزماری به عنوان دارو و غذا استفاده می‌شده است. رزماری از کلمه لاتین رزمارینوس به معنای "مه دریا" سرچشمه می‌گیرد. علت این نام گذاری این است که، این گیاه به آب زیادی برای رشد نیاز ندارد و رطوبت ایجاد شده توسط دریا...