روغن زالو

روغن زالو از فرآورده های کرم زالو می باشد.  از کرم زالو برای تصفیه خون استفاده می شود. زالو برای رشد کردن و بزرگ شدن از خون تغذیه می کند. این کرم با مکیدن، خون آلوده را از بدن خارج و خون را تصفیه میکند. اما خود زالو که به...