روغن زیتون

روغن زیتون از فشردن دانه های درخت زیتون به نام علمی Olea europaea، بدست می آید. درخت زیتون بومی مناطق مدیترانه می باشد و از گذشته در یونان باستان کشت می شده است. در تمام جهان، شاخه زیتون نماد صلح و آرامش است و یونانیان باستان در جشن‌های خود از...