روغن زیره

روغن زیره از دانه های گیاه زیره به دست می آید. به طور کلی دو نوع زیره سبز و سیاه وجود دارد. زیره سبز با نام زیره ایرانی نیز شناخته می شود. زیره به صورت خودرو در کشورهای افغانستان، تاجیکستان، مصر، هند، کوبا، سوریه، مکزیک، شیلی، ایران و ... می...