روغن مورد

مورد درختچه ای همیشه سبز است که برگهایی نوک تیز دارد. گل های سفید رنگ این گیاه در اردیبهشت ماه ظاهر شده و بوی مخصوصی دارند. این گیاه در آیین زرتشت نماد اهورا مزدا بوده و مقدس است و در یونان به خاطر پایداری آن، نماد عشق و وفاداری می...