روغن میخک

گیاه میخک بومی جزایر اندونزی و ماداگاسکار است. در هندوستان از میخک به عنوان ادویه در طبخ غذا استفاده می‌شود.  روغن میخک از غنچه‌های گیاه میخک تهیه میشود. این روغن به علت خاصیت ضدعفونی کنندگی و تسکین درد در حوزه دندان پزشکی  استفاده می شود. همچنین روغن میخک میتواند یک...