روغن نارگیل

روغن نارگیل از قسمت سفید میوه نارگیل که اصطلاحاً به آن گوشت نارگیل گفته می شود، به دست می آید.  این روغن در دمای اتاق جامد و سفید رنگ است و یکی از سالمترین مواد غذایی روی کره زمین می باشد. از این روغن در پخت و پز استفاده می...