روغن همیشه بهار

روغن گل همیشه بهار یا روغن همیشه بهار (calendula) از گلبرگ‌های گل‌های زیبای همیشه بهار استخراج می شود. برای تولید این روغن از روغن های حامل مختلف استفاده می شود. گل همیشه بهار به علت اینکه از اوایل بهار تا اواخر پاییز شادابی و سرسبزی خود را حفظ میکند به...