روغن کنجد

روغن کنجد یکی از روغن‌های گیاهی است که از گذشته های دور به عنوان یک روغن آشپزی در هند استفاده می شده است. این روغن عطر و طعم متمایزی دارد و به عنوان طعم دهنده در غذاهای خاورمیانه و آفریقا استفاده می شود. روغن کنجد از دانه‌های گیاه کنجد استخراج...