روغن کندش

روغن کندش از فراورده های گیاه کندش می باشد. گیاه کندش فقط در مناطقی از هندوستان رشد می کند و بسیار کمیاب است. ریشه این گیاه شبیه به کنگر کوتاه است و بخش داخلی ریشه رنگ زرد مایل به قهوه ای دارد اما خود ریشه سیاه رنگ است و بوی...